ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η  "ΜΑΡΙΑ Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ" αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται να λειτουργεί με γνώμονα την προστασία τους.
 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση και γενικότερα επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν αγοράζετε προϊόντα,  συμμετέχετε σε εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας την εταιρική μας ιστοσελίδα ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.


 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας έτσι ώστε να αποτρέπουμε την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:
Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων
Καταχώρησή σας ως μέλος-αποδεκτή προωθητικών ενεργειών 
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
Έννομου συμφέροντος όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας 


 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 


 1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας 
Η Ιστοσελίδα μας έχει ενημερωτικό και εμπορικό-προωθητικό περιεχόμενο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προιόντα της εταιρείας μας. Μόνη η περιήγηση σε αυτήν (χωρίς την πραγματοποίηση αγοράς ή αποστολής αιτήματος) δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:
-η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, 
-ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, 
-οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, 
-η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, 
-βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και 
-πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).
 
Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού,  εάν δεν επιθυμείτε τη  συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. 


COOKIES

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο Site, να καταλάβουμε τι αλληλεπίδραση έχετε με αυτό και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να έχουμε την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό υλικό σχετικό με τις επιλογές περιήγησής σας. Παρακαλούμε διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες εδώ .